Infomateriale  

Følgende bøger, publikationer og brochurer kan du bestille  hos SSWs landssekretariat.

Du kan finde tysk- sprogede publikationer i den tyske del.

En aktiv sprogpolitik...

Folder. SSWs sprogpolitik

Vi hører til...

Folder. Kort og kontant om SSWs historie, politik og personer

SSW - Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig.

Hæfte. Forfatterne Martin Klatt og Jørgen Kühl gør rede for partiets historie fra 1945 til 1998

Hvad nu SSW?

Om SSW og det danske mindretal efter landdagsvalget 2005.

Vores børn er lige meget værd

Folder. Om ligestillingen af skolebørnene på de danske skoler i Sydslesvig

SSWs rammeprogram

Hæfte. SSWs værdier og overordnede politiske mål

Hvordan fungerer SSW?

Folder. Informationer om SSWs afdelinger og politikere

SSWs historie

Folder. Dansk politik i Sydslesvig 1864-2005

60 år valg til Den slesvig-holstenske Landdag - 60 år med SSWs mindretals- og regionalpolitik.

Stort hæfte om SSW-landdagsgruppens historie 1947-2007.

SSW - Vi gør en forskel!

Folder. SSWs vigtigste resultater for det danske mindretal i årene 2000-2004

Hvorfor blive medlem?

Folder. Informationer om medlemskabet i SSW

SSWs spilleregler

Hæfte. Vedtægter, lovtekster og andre regelsæt med betydning for partiarbejdet

Südschleswigsche Wählerverband

Schiffbrücke 42

24939 Flensburg  

Tel: 0461/14408-310 

Fax: 14408-313

E-mail: info@ssw.de