Kort om SSW  

Kort om SSWSydslesvigsk Vælgerforening (tysk: Südschleswigscher Wählerverband, SSW) er det danske mindretals og de nationale friseres politiske parti i Sydslesvig.

  

SSWs politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. På denne måde giver vi politikken i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten vigtige ny impulser - f. eks. i arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitikken.

SSW står for et nærdemokrati, som det findes i de nordiske lande: Politiske beslutninger skal træffes så nært på borgerne som muligt og borgerne skal have mulighed for at tage indfyldelse på politikken.

På dette grundlag går SSW ind for at menneskene i vores region skal have chancen for at finde arbejde og leve et godt liv her.

Det danske mindretal har været repræsenteret i det slesvig-holstenske delstatsparlament siden 1946. Fra 1971 til 1996 sad Karl Otto Meyer i Landdagen som SSWs "en-mands-gruppe". Hans konsekvente kamp for demokratiske værdier har gjort SSW kendt langt ud over Slesvig-Holstens grænser.

I den aktuelle valgperiode (2012-2017) er SSW repræsenteret i Landdagen med tre medlemmer: Lars Harms, Flemming Meyer og Jette Waldinger-Thiering. Desuden stiller SSW med Anke Spoorendonk justits-, kultur- og europaministeren i den nye regering.

Ved valget i september 2012 opnåede SSW 61.025 stemmer (4,6 %).

SSW er en stærk politisk faktor på kommunalt plan i Sydslesvig. I landets nordlige kommuner opnår partiet delvist over 20 % af stemmerne til amtsråds- og kommunerådsvalg.

Ved det sidste valg til amts- og kommunerådene i maj 2018 vandt SSWs kommunalpolitikere.

  • 176 mandater i kommunerne
  • 4 mandater i Nordfrislands amtsråd
  • 6 mandater i Slesvig-Flensborg amtsråd
  • 2 mandater i Rendsborg-Egernførde amtsråd
  • 8 mandater i byen Flensborg, der er amt og kommune samtidigt
  • 2 mandat i Kiels bystyre

Efter medlemstallet er SSW med ca. 3.600 medlemmer det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten.