SSW og det danske mindretal 

?Hvorfor er SSW et dansk parti?

SSW blev grundlagt i 1948 som politisk repræsentation for det danske mindretal in Sydslesvig. Du kan læse mere om dette under „historie“.

?Hvordan er menneskene i SSW danske?

SSWs medlemmer og politikere er medlemmer af det danske mindretal. De fleste har ikke noget dansk pas, fordi de har levet i området gennem generationer eller har tilsluttet sig mindretallet senere. De har tilfælles, at de vil leve en dansk hverdag i Sydslesvig med danske skoler, biblioteker og foreninger.

?Hvor stort er det danske mindretal?

Det skønnes at ca. 50.000 mennesker tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Officielle tal foreligger ikke, fordi staten ikke må kontrollere, om man tilhører mindretallet. På denne måde sikres, at ingen kan diskrimineres på grund af sit tilhørsforhold til mindretallet.

?Hvad gør SSW for mindretallet?

SSW arbejder for at delstaten Slesvig-Holsten, amter og kommuner ligebehandler mindretallet økonomisk, socialt og kulturelt. SSW kæmper blandt andet for, at børn og voksne i de danske børnehaver, skoler, biblioteker og foreninger får de samme tilskud fra det offentlige som tilsvarende offentlige tilbud. SSW går også ind for, at det danske sprog bruges mere i offentlige sammenhænge i Sydslesvig.

Bliver dine spørgsmål ikke besvaret her? Så besvarer vi dem direkte: faq@ssw-landesverband.de