SSW og valg 

?Hvor kan man stemme på SSW?

Til landdagsvalg kan man stemme på SSWs liste i hele delstaten Slesvig-Holsten. SSW opstiller dog kun valgkredskandidater i Sydslesvig.

Til kommunale valg kan man stemme på SSW i Sydslesvig.

?Hvorfor er SSW fritaget for spærregrænsen?

SSW fritaget for den tyske spærregrænse på 5 % af stemmerne siden 1955. På denne måde sikres, at det danske mindretal er repræsenteret i parlamentet. Fritagelsen gælder til landdagsvalg og ved valg til Forbundsdagen i Berlin men ikke for kommunale valg.

?Er SSW altid repræsenteret i Landdagen, ligegyldigt hvor mange stemmer partiet får?

Nej, SSW er godt nok fritaget for 5 %-spærregrænsen. Men partiet skal alligevel opnå det antal stemmer et sæde i landdagen „koster“, når pladserne i parlamentet fordeles mellem partierne. Forudsat at valgdeltagelsen er ”normal” vil dette typisk være lidt over 20.000 stemmer.

?Har SSW de samme rettigheder i parlamentet som andre partier?

Normalt skal man være mindst fire landdagsmedlemmer for at kunne danne en gruppe og få dens omfattende rettigheder. SSW får dog tilkendt de samme muligheder som en gruppe. På denne måde råder SSWs landdagsmedlemmer over de samme parlamentariske instrumenter og muligheder som de andre partier i delstatsparlamentet.

?Hvad er egentlig Landdagen og delstaten?

Landdagen er parlamentet for den tyske delstat Slesvig-Holsten. Landdagen og delstatens Landsregering kan blandt andet træffe selvstændige beslutninger på politi- og skoleområdet.

Størstedelen af de overordnede politiske beslutninger i Tyskland træffes dog i Berlin. Her har Slesvig-Holsten - ved siden af den folkevalgte Forbundsdag – indflydelse via det såkaldte Forbundsråd, hvor alle delstater er repræsenteret.

Bliver dine spørgsmål ikke besvaret her? Så besvarer vi dem direkte: faq@ssw-landesverband.de