SSWs politik 

Hvad går SSW ind for politisk

  •     At det danske mindretal og friserne ligestilles økonomisk, socialt og kulturelt. 
  •     At menneskene kan finde arbejde i Sydslesvig. Det kræver at regionen viderudvikles strukturelt.
  •     At solidariten igen står i centrum i det tyske samfund. SSW står for en arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitik der er stærkt præget af danske forbilleder. 
  •     At det grænseoverskridende samarbejde mellem Danmark og Tyskland forbedres, så det giver begge sider konkrete fordele i konkrete spørgsmål. 

Hvorfor går SSW som regionalparti alment ind for Sydslesvigs interesser?

En omfattende politik for at forbedre levevilkårene i regionen gavner det danske mindretal og friserne. For mindretallene er det særlig vigtigt at, menneskene har mulighed for at finde arbejde og leve et godt liv i området. Når de er tvunget til at flytte bort fra Sydslesvig for at tjene til livet og vejen, så mister mindretallene deres medlemmer og den enkelte mister den umiddelbare kontakt til sin kultur.

Bliver dine spørgsmål ikke besvaret her? Så besvarer vi dem direkte: faq@ssw-landesverband.de