Bliv medlem 

Hvis du vil støtte vores mindretalspolitiske arbejde og vil være aktiv i SSW, så kan du blive medlem.

Kontingentet ligger på 25,00 € om året.

Unge under uddannelse, der ikke er fyldt 27 år, betaler 6,50 € om året.

For at blive medlem skal du

printe PDF filen,

udfylde den,

underskrive

sende siden til SSWs landssekretariat.