Programmer

Her finder du SSWs programmer, resolutioner og andre dokumenter.

Grundlaget for SSWs daglige arbejde er de politiske mål, som partiets organer beslutter.

Rammeprogrammet er fundamentet for vores politik. Det beskriver vores grundholdninger til væsentlige samfundsforhold.

Valgprogrammerne viser, hvad vi vil opnå i løbet af en valgperiode (5 år).

Derudover tager partiets organer løbende stilling til aktuelle politiske spørgsmål i resolutioner og andre dokumenter.

Ikke alle disse tekster oversættes til dansk. Du kan derfor finde flere resolutioner m.m. i den tyske del.