SSWs Rammeprogram

Vedtaget på det ekstraordinære landsmøde i Flensborg den 23. februar 1999    

Fortaler for landsdelen siden 1949

 1. Demokrati og retsstat
 2. Demokrati og det humanitære samfund
 3. Ligestilling af mænd og kvinder
 4. For en human asyl- og udlændingepolitik
 5. Økonomi og strukturudvikling
  • Erhvervsfremmende foranstaltninger i borgernes interesse
  • Udviklingen i landsdelen Slesvig
  • Mindre og mellemstore virksomheder
  • Den teknologiske udvikling
  • Værfter
  • Turisme
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 6. Arbejde
  • Arbejde for fremtiden - for alle
  • Bekæmpelse af arbejdsløsheden må have forrang
  • Erhvervslivets sociale ansvar
 7. Natur, miljø og energi
  • Naturbeskyttelse
  • Ansvaret for miljøet
  • Ansvarlig omgang med genteknologi
  • Fremtidsorienteret regionplanlægning
  • Energiforsyning
 8. Det sociale område
  • For et socialt retfærdigt og solidarisk samfund
  • Sociale hjælpeforanstaltninger
  • Børn, unge og familien
  • Ældre
  • Handicappede
  • Bolig
  • Sundhed
  • Narkotika
 9. Kommunal selvforvaltning
  • Styrkelse af den kommunale selvforvaltning
  • Styrkelse af den kommunale finansiering
  • For en moderne og effektiv kommune
 10. Uddannelse
  • Ret til uddannelse for alle
  • Skolen
  • Erhvervsuddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Biblioteksvæsen
 11. Kultur og kulturpolitik
  • For kulturel mangfoldighed
  • Medier
  • Demokratisk medvirken i informationssamfundet
  • Sport og fritid