2. Demokrati og det humanitære samfund.   

Vort samfund er ved at udvikle sig fra at være et industrisamfund til at være et servicesamfund og højteknologisk informations- og kommunikationssamfund. Denne udvikling vil føre til store forandringer i samfundslivet.

SSWs politiske målsætning for et demokratisk og humant samfund indeholder følgende fundamentale krav:

  • Individets ret til selvbestemmelse.
  • Gensidig respekt og gensidig forståelse for kulturelle og sproglige forskelligheder.
  • Årsagerne til fordomme, fremmedhad og vold må bekæmpes.
  • Mindretals fundamentale rettigheder i samfundet må sikres.
  • Social retfærdighed med solidarisk forsorgspligt over for svage og nødstedte mennesker.
  • Beskyttelse af miljøet og naturens ressourcer.
  • Ulønnede tillidshverv må anerkendes som et værdifuldt og uundværligt element i samfundets fællesskab.