3. Ligestilling af mænd og kvinder

SSW går ind for en ubetinget gennemførelse af den i grundloven sikrede ligestilling mellem mænd og kvinder.

Kendetegn for et demokratisk samfund må være, at kvinder deltager mere end hidtil i både det offentlige liv og erhvervslivet, det vil sige påtager sig ansvar og udøver indflydelse. Der må skabes forudsætninger for, at dette kan ske. SSW kræver lige løn for lige arbejde.

Arbejdsdeling i parforhold har positiv indflydelse på børn, forholdet til andre mennesker, fritid, kultur og politik. Denne arbejdsdeling er samtidig forudsætning for lige muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor må der i vort samfund skabes vilkår, der muliggør arbejdsdeling i parforhold. Dertil hører en nystrukturering af arbejdsmarkedet ligesom et tilstrækkeligt antal pladser i børneinstitutioner.