4. For en human asyl- og udlændingepolitik.

Et stigende antal flygtninge må ikke føre til mindre menneskelighed, demokratisk kultur og tolerance over for udlændinge. Flygtninge- og indvandrerpolitik må adskilles på en saglig og ansvarlig måde. En ansvarlig udlændingepolitik må stræbe imod

  • at gennemføre en reform af lovgivningen vedrørende statsborgerskab.
  • at fremme integrationen af de udenlandske statsborgere, der er indvandrede i de sidste årtier.

SSW går ind for en aktiv indvandrerpolitik med langsigtet planlægning samt for en human asylpolitik. SSW forlanger udtrykkeligt en fjernelse af inhumane forhold i flygtningepolitikken, f.eks. i retsforholdene omkring hjemsendelse og udvisning.