Delegeretmøde i Flensborg med landdagsvalgprogram

24.11.2016 18:00

Hermed inviteres til SSWs delegeretmøde for Flensborg by

torsdag 24.november 2016 kl. 18.00

Lille Sal, Flensborghus

Norder-Str. 76, Flensburg

Dagsorden

1. Velkomst og valg af mødeleder

2. Er den nuværende distriktsstruktur i SSW Flensborg god nok for vores politiske arbejde? Status og perspektiver

3. Landdagsvalgprogrammet 2017: Præsentation og drøftelse af ændringsforslag fra SSW Flensborg (valgprogrammet er sendt til de delegerede per post fra landsforbundet)

4. Eventuelt

Der serveres en bid mad og drikkevarer. Vi beder derfor om tilmelding på telefon 0461-14408125 eller e-mail viggo@syfo.de indtil den 22.november 2016. Husk der kan sendes stedfortrædere, såfremt disse er medlem af distriktet.

Alle medlemmer er velkommen og har stemmeret.

Venlig hilsen

sign. Katrin Möller