Domsafsigelse i Slesvig

13.09.2013 12:00

Forfatningsdomstolen i Slesvig meddeler sin afgørelse i forhold til en række indsigelser mod SSWs fritagelse for fem procent-spærreklausulen ved delstatsvalg. 

Bag indsigelserne står en række medlemmer af CDU og dens ungdomsorganisation, Junge Union, samt landsformanden for det højreekstreme parti NPD.