fælles Valgkredsmøde i Rendsborg-Egernførde amt

29.06.2016 19:00

Onsdag den 29.06.2016, kl. 19

H.C.Andersen-Weg , Eckernförde

Til alle SSWs medlemer i

Rendsborg-Egernførde amt

An alle SSW-Mitglieder des

Kreises Rendsburg-Eckernförde

Kære venner,

hermed inviteres i til / hiermit laden wir euch ein zur:

fælles Valgkredsmøde / gemeinsamen Wahlkreisversammlung

Dagsorden / Tagesordnung:

1. Valg af ordstyrer / Wahl einer/s Versammlungsleiterin/Versammlungsleiters

2. Valg af protokolfører / Wahl einer/s Protokollführerin/Protokollführers

3. Valg af valgbestyrelsen / Wahl des Wahlvorstandes

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder 

5. Valg af valgkredskandidaterne til landdagsvalget 2017 / Wahl der Wahlkreis- kandidaten zur Landtagswahl 2017 im Wahlkreis 8,9 + 10 (Eckernförde, Rendsburg + Rendsburg-Ost) 

6. Anbefaling af listekandidaterne i Rendsborg-Egernførde amt til landdagsvalget 2017 / Empfehlung der Listenkandidaten zur Landtagswahl 2017 im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

Vigtig: Alle SSW-medlemmer der bor og er meldt i Rendsborg-Egernførde amt og som er tysk statsborger har stemmeret. 

Wichtig: Alle SSW-Mitglieder die im Kreis Rendsburg-Eckernförde wohnen und gemeldet sind sowie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind stimmberechtigt. 

sign. Jette Waldinger-Thiering  

(formand/Vorsitzender)