Hovedudvalgsmøde

09.11.2015 19:30

mandag den 9. november 2015, kl. 19.30

Blå Sal, Flensborg Bibliotek, Norder-Str. 59, Flensburg

Dagsorden:

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Beslutning efter § 23, 4 a om stemmeretten til alle SSW-medlemmer ved dette hovedudvalgsmøde

3. Drøftelse og beslutning om resolutioner (fremsendes senere)

4. Forslag til det videre forløb vedrørende SSWs nye rammeprogram (fremsendes senere)

5. Aktuel informationer om flygtningepolitikken i Slesvig-Holsten

6. Eventuelt

 

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Det tilstræbes, at alle SSW-medlemmer får både tale- og stemmeret (se punkt 2).

 

Med venlig hilsen