HOVEDUDVALGSMØDE

08.12.2015 19:00

Tirsdag den 8. december 2015, kl. 19.00

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Dagsorden:

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Beslutning efter § 23, 4 a om stemmeretten til alle SSW-medlemmer ved dette hovedudvalgsmøde

3. Drøftelse og beslutning om resolutioner (fremlægges på mødet)

4. Køreplanen for SSWs nye rammeprogram (se bilag)

5. Forslag til vedtægtsændringer (se bilag) 

6. Aktuelle informationer fra ministeren og landdagsgruppen

7. Eventuelt

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Det tilstræbes, at alle SSW-medlemmer får både tale- og stemmeret
(se punkt 2).

Med venlig hilsen

Flemming Meyer, landsformand