HOVEDUDVALGSMØDE

23.02.2016 19:00

Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 19.00

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Dagsorden:

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Beslutning efter § 23, 4 a om stemmeretten til alle SSWmedlemmer

ved dette hovedudvalgsmøde

3. Drøftelse og beslutning om resolutioner (fremlægges på mødet)

4. Informationer om landets fremtidige vindenergiplanlægning

5. Resolutioner til EFA-kongressen (se bilag)

6. Aktuelle informationer fra ministeren og landdagsgruppen

7. Eventuelt

 

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Det tilstræbes, at alle SSW-medlemmer får både taleog

stemmeret (se punkt 2).

 

Med venlig hilsen

Flemming Meyer, landsformand