Hovedudvalgsmøde

16.05.2017 19:00

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Dagsorden: 

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer 

2. Landdagsvalget 2017 

a. Evaluering og drøftelse af valgresultatet til landdagsvalget 2017 

b. Hovedudvalgets anbefalinger i forbindelse med landdagsvalget 2017 (udkast fra landsstyrelsen fremsendes senere) 

3. Drøftelse og beslutning af resolutioner (fremsendes senere) 

4. Eventuelt 

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Alle medlemmer har tale- og stemmeret.