Hovedudvalgsmøde i Slesvig

21.11.2017 19:00

SSW inviterer til hovedudvalgsmøde

tirsdag den 21. november 2017, kl. 19.00,

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Dagsorden:

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Forberedelserne til kommunalvalget 2018

3. Præsentation af ny medlemshvervekampagne

4. Aktuelle informationer fra landdagsgruppen

5. Drøftelse og beslutning af resolutioner (fremsendes senere) 

6. Eventuelt

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Alle medlemmer har tale- og stemmeret.

Med venlig hilsen

Flemming Meyer