Invitation til landsmøde

14.09.2019 09:00

lørdag den 14. september 2019 kl. 9.00 i ”Hotel des Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen – ind­­kalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17) til landsmøde lørdag den 14. september 2019, kl. 9.00 i ”Hotel des Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

Aktuel dagsorden:

1. Åbning og velkomst
2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes behandling
5. Dagens aktuelle emner/Landsstyrelsens beslutningsforslag
6. Formandens beretninger:

         a) Politisk beretning ved landsformand Flemming Meyer
         b) Beretning for regnskabsåret 2018 ved stedf. landsformand Rüdiger Schulze

7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne
8. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21

         - Landsformand
         - 2. stedfortrædende formand
         - 2. bisidder
         - 4. bisidder
         - Suppleanter
         - Voldgiftsdomstolen
         - Valg af SSW repræsentanter i det Sydslesviske Samråd

10. Landdagsgruppens spørgetid
11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020
12. Dato for landsmødet i 2020 – lørdag den 19. september 2020
13. Eventuelt - ordet er frit
14. Afslutning


Pressearbejde 
Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet.
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informationsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.
Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

Einladung zum Landesparteitag

Samstag, 14. September 2019 9.00 Uhr im ”Hotel des Nordens”,Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee
Gemäß den §§ 13, 14, 15, 16 und 17 der Satzung des SSW lädt der Landesvorstand ein zum Landesparteitag am Sonnabend dem 14. September 2019 um 9.00 Uhr im ”Hotel des Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

Vorläufige Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Versammlungsleiterin bzw. eines Versammlungsleiters
3. Bestätigung der Einberufung, Mandatsfeststellung und Wahl einer Zählkommission
4. Festlegung der endgültigen Tagesordnung
5. Thema des Tages/Beschlussvorlagen des Vorstands
6. Bericht des Vorstands:

         a)    Bericht des Landesvorsitzenden, Flemming Meyer
         b)    Rechenschaftsbericht 2018 des Schatzmeisters Rüdiger Schulze

7. Diskussion der Berichte und Entlastung
8. Wahlen zum Landesvorstand gemäß § 20 und § 21 der Satzung

         - Landesvorsitzende(r)
         - 2. stellv. Landesvorsitzende(r)
         - 2. Beisitzer(in)
         - 4. Beisitzer(in)
         - Ersatzbeisitzer(innen)
         - Schiedsgericht
         - Repräsentanten für „Sydslesviske Samråd“

9. Resolutionen
10. Fragestunde der SSW-Landtagsgruppe
11. Mitgliedsbeitrag - der Vorstand schlägt unveränderten Mitgliedsbeitrag für 2020 vor.
12. Termin für den Landesparteitag 2020 – der Landesvorstand schlägt Samstag,  den 19. September 2020 vor
13.  Verschiedenes
14.  Abschluss

Öffentlichkeitsarbeit
Wir weisen darauf hin, dass von der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. Die Aufnahmen dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.
Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.

Download - Bilag / Anhänge

Dokumenter/ Dokumente:

Fahrplan für eine Diskussion über die Teilnahme des SSW an der nächsten Bundestagswahl

Beretninger / Berichte

Landsformandens skriftlige beretning 

Landdagsgruppens skriftlige beretning 

SSWUngdoms skriftlige beretning 

Regnskabsresultat 2018

Frisernes beretning

Resolutioner / Resolutionen
Verantwortung für Mitarbeiter, Nachhaltigkeit und Klimaschutz übernehmen

Wir brauchen jetzt ein wirksames Klimaschutzgesetz in Deuschland!

Pestizide vermeiden und Düngeverordnung beschließen - jetzt! 

Bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen

Mindretallets historie skal være en del af historieundervisningen!