Landsmøde

26.09.2015 09:00

Lørdag den 26. september 2015 kl. 9.00 i ”Husumhus”, Husum, Neustadt 95

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst

2. Valg af mødeleder

3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission

4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for dagsordenspunkternes behandling

5. Dagens aktuelle emne/resolutioner (fremsendes rettidigt inden landsmødet)

6. Valg af SSWs spidskandidat til landdagsvalget 2017

7. Beretninger:

a) Landsformandens beretning inkl. beretninger fra det ”Rådgivende udvalg for mindretalsspørgsmål ved forbundsindenrigsministeriet” (”Kontaktudvalg”) og for regnskabsåret 2014 ved landsformand Flemming Meyer og stedfortrædende landsformand Rüdiger Schulze

b) Landdagsgruppens beretning ved gruppeformand Lars Harms  

c) Orientering om landsregeringens politik ved minister Anke Spoo­rendonk

d) Beretning fra det ”Rådgivende udvalg ved den Slesvig-Holstenske Landdag for spørgsmål vedr. det frisiske mindretal” ved formand for ”Friisk Foriining”, Bahne Bahnsen

e) Beretning fra SSWU ved formand Christopher Andresen

8. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne

9. SSWs forslag til en kommunalreform i Slesvig-Holsten (fremsendes rettidigt inden landsmødet)

10. Slesvig-Holsten i Norden (fremsendes rettidig inden landsmødet)

11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016

12. Valg til landsstyrelsen i hht. til vedtægternes §§ 20, 21 landsformand (hidtil Flemming Meyer)

2. stedfortrædende formand (hidtil Elke Putzer)   

2 . bisidder (hidtil Jette Waldinger-Thiering)

4 . bisidder (hidtil Christian Dirschauer) 

1. suppleant (hidtil Bjørn Ulleseit)

2. suppleant (hidtil Gerhard Bethge)

Valg af landsstyrelsens ansvarlige for partiets finanser i hh. til partiloven (hidtil Rüdiger Schulze)

Valg af revisorerne (hidtil Annette Terkelsen, Carsten Petersen)

Valg af SSWs repræsentanter i det Sydslesvigske Samråd (hidtil Flemming Meyer og Rüdiger Schulze)

Valg af voldgiftsdomstolen (hidtil formand Christian Jürgensen, bisidder: Karl-Erich Davidsen og Marianne Wullf, stedfortræder: Dieter Lenz, Gert Wiencke og Karin Becker)

13. Åben debat   

14. Dato for landsmødet i 2016 – lørdag den 24. september 2016

15. Eventuelt

16. Afslutning