Landsmøde

24.09.2016 09:00

lørdag den 24. september 2016 kl. 9.00 i ”Husumhus” ,

Husum, Neustadt 95

1. Åbning og velkomst

2. Valg af mødeleder

3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission

4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for dagsordenspunkternes behandling

5. Valg af SSWs landsliste til landdagsvalget 2017

a. Valg af protokolfører, stemmetæller og valgbestyrelse

b. Valg til landslisten

6. Valg af valgkredskandidater til landdagsvalget 2017

a. Valg af protokolfører, stemmetæller og valgbestyrelse

b. Kandidater til følgende valgkredse skal vælges: (Kiel-Nord, Kiel-

Øst, Kiel-Vest, Slesvig-Ditmarsken, Pinneberg Nord/Helgoland)

7. Formandens beretninger:

a. Politisk beretning ved landsformand Flemming Meyer

        b. Beretning for regnskabsåret 2015 ved stedf. landsformand 

Rüdiger Schulze.  

8. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne

9. Vedtægtsændring (se bilag)

10. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21

1. stedfortrædende formand (hidtil Rüdiger Schulze) 

1. bisidder (hidtil Anke Spoorendonk)

3. bisidder (hidtil Peter Knöfler)

11. Kontingent – landsstyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017 

12. Øvrige beretninger 

a. Beretning fra det ”Rådgivende udvalg ved den Slesvig-Holstenske Landdag for spørgsmål vedr. det frisiske mindretal” ved Friisk Foriings formand Bahne Bahnsen

b. Beretning fra SSWU ved formand Christopher Andresen

13. Dato for landsmødet i 2017 – lørdag den 23. september 2017

14. Eventuelt

15. Afslutning

 

Flemming Meyer

- landsformand -