SSWs landsmøde 2017

16.09.2017 09:00

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen – ind­­kalder til landsmøde lørdag den 16. september 2017 kl. 9.00 i ”Husumhus”, Husum, Neustadt 95

Dagsorden:

1. Åbning og velkomst

2. Valg af mødeleder

3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission

4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes behandling

5. Dagens aktuelle emner/resolutioner

6. Formandens beretninger:

a) Politisk beretning ved landsformand Flemming Meyer

b) Beretning for regnskabsåret 2016 ved stedf. landsformand Rüdiger Schulze

c) Beretning af landdagsgruppen ved gruppeformand Lars Harms 

7. Drøftelse og godkendelse samt decharge af beretningerne

8. Valg til landsstyrelsen i hht. vedtægternes §§ 20, 21

- Landsformand (hidtil Flemming Meyer)

- 2. stedfortrædende formand (hidtil Elke Putzer. Genopstiller ikke) 

- 1. bisidder for 1 år (hidtil Anke Spoorendonk. Genopstiller ikke)

- 2. bisidder (hidtil Jette Waldinger-Thiering)

- 4. bisidder (hidtil Christian Dirschauer)

- 1. suppleant (hidtil Bjørn Ulleseit)

- 2. suppleant (hidtil Gerhard Bethge)

- Valg af landsstyrelsens ansvarlige for partiets finanser i hh. til partiloven (hidtil Rüdiger Schulze)

- Revisorer (hidtil Carsten Petersen og Annette Terkelsen)

- Voldgiftsdomstolen (hidtil formand Christian Jürgensen, bisidder: Karl-Erich Davidsen og Marianne Wullf, stedfortræder: Dieter Lenz, Gert Wiencke og Karin Becker)

- Kontaktudvalget (hidtil Flemming Meyer, Jette Waldinger-Thiering, Steen Schröder)

- Valg af SSWs repræsentanter i det Sydslesvigske Samråd (hidtil Flemming Meyer og Rüdiger Schulze)

9. Kontingent – landsstyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingent for 2018 som følger: 25,- € per år. 10,- € per år for unge under 27 år og under uddannelse 

10. Øvrige beretninger 

a) Beretning fra det ”Rådgivende udvalg ved den Slesvig-Holstenske Landdag for spørgsmål vedr. det frisiske mindretal” ved Friisk Foriinings formand Bahne Bahnsen

b) Beretning fra SSWU ved formand Christopher Andresen

11. Dato for landsmødet i 2018 – lørdag den 15. september 2018

12. Eventuelt

13. Afslutning

 

Med venlig hilsen

Flemming Meyer, landsformand

 

Einladung auf Deutsch (pdf)