Moderne kommunalpolitik - stærkere med kvinder!

06.10.2017 18:00

SSWs kvindeforum inviterer til en debataften

fredag den 06.10.2017, kl 18 i Slesvighus.

SSW kommunalpolitiker Ilse-Johanna Christiansen og SSWUs formand Christopher Andresen vil bl.a. komme med oplæg til debatten. 

Vi vil opnå, at flere kvinder i SSV bliver motiveret til arbejdet i kommunalpolitiske gremier, så vores politiske engagement styrkes og fremmes. 

Der serveres en bid mad. I bedes tilmelde jer senest mandag den 02.10.2017 hos Susanne Storch: 

sanne.storch@locomp.de eller 04351 477158