Politisk Brunch i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte

18.09.2016 12:30

SSW Sporskifte Distrikt inviterer dig hjerteligt til Politisk Brunch i Det Danske Hus i Flensborg-Sporskifte, Alter Husumer Weg 220 - D-24941 Flensborg den 18. september 2016 kl. 12.30-15.00

Lars Harms, medlem af Landdagen i Kiel og fraktionschef for SSW i Landdagen fortæller i store træk om Landsregeringens udviklingsvision for Slesvig-Holsten, som er nedfældet i Grünbuch ”Landesentwicklungsstrategie Schleswig-Holstein 2030”.

Hvad betyder strategien for os, der bor i Sporskifte?

SSW-Sporskifte har igennem længere tid haft emnet ”Mere menneskelighed” på den lokale dagsorden.

Der kræves meget af borgerne, og der satses hele tiden på vækst. Samtidigt er der mange, der går ned med flaget: angst, depressioner, ”burn out” og meget mere.

Tilgodeses aspektet ”Mere menneskelighed” i Landsregeringens udviklingsstrategi?

Der er mulighed for at stille spørgsmål til Lars Harms (på dansk, tysk eller frisisk) vedr. Landsregeringens ”Landesentwicklungsstrategie 2030”, men også andre spørgsmål, der ikke er direkte relaterede til udviklingsstrategien, er velkomne.

Vel mødt!

På vegne af SSW-bestyrelsen for Sporskifte Distrikt

Anne-Margrete Jessen, formand, Siegmund Pfingsten, næstformand

Af hensyn til serveringen (tag selv-bord og drikkevarer samt kaffe/te) bedes om tilmelding på mobil: 0178-8164479 eller mail: amjess@aol.com senest den 17. 9. 2016