SSWs ekstraordinære landsmøde

16.04.2016 10:00

Lørdag den 16. april 2016, kl. 10.00

i ”Hotel des Nordens” Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee

Landsstyrelsen indkalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17) hermed til

Ekstraordinært landsmøde 

Foreløbig dagsorden:

1.) Åbning og velkomst

2.) Valg af mødeleder

3.) Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission

4.) Fastlæggelse af den endelige dagsorden  

5.) Stemmeret til SSWs medlemmer/Vedtægtsændring (se bilag)

6.) Diskussion og beslutning om et nyt rammeprogram for SSW  (se vedlagte forslag til ”Das Harrisleer Rahmenprogramm des SSW von 2016”)  

7.) Eventuelt

sign. Flemming Meyer

-landsformand-

SSW-Landesparteitag 

Samstag den 16. April 2016, kl. 10.00 im ”Hotel des Nordens”, Alte Zollstraße 44, 24955 Harrislee 

Gemäß den §§ 13, 14, 15, 16 und 17 der Satzung des SSW lädt der Landesvorstand ein zum

Außerordentlichen Landesparteitag 

Vorläufige Tagesordnung:

1.) Eröffnung und Begrüßung

2.) Wahl einer Versammlungsleiterind bzw. eines Versammlungsleiters

3.) Bestätigung der Einberufung, Mandatszählung und Wahl einer Zählkommission  

4.) Festlegung der endgültigen Tagesordnung

5.) Stimmrecht für SSW-Mitglieder/Satzungsänderung (siehe Anlage)

6.) Diskussion und Beschluss eines neuen Rahmenprogrammes für den SSW (siehe Anlage Entwurf ”Das Harrisleer Rahmenprogramm des SSW von 2016”)  

7.) Eventuelt

sign. Flemming Meyer

- landsformand -