SSWs sommermøde og hovedudvalgsmøde

04.07.2015 10:00

Lørdag den 4. juli 2015 kl. 10.00 -17.00

Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup

Kære venner og gæster,

på grund af den sene sommerferie holder SSW sit efterhånden traditionelle sommermøde allerede i starten af juli. Også i år er sommermødet samtidig et hovedudvalgsmøde, hvor vi især vil drøfte et udkast til SSWs nye rammeprogram. 

Jeg håber, at der igen er mange der har lyst til at deltage i sommermødet.

Med venlig hilsen

Flemming Meyer, landsformand

Landsstyrelsen foreslår følgende dagsorden:

Rundstykker og kaffe fra kl. 9.30. Mødet starter kl. 10.00

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Aktuelle resolutioner (fremlægges på mødet)

3. Forslag til landsmøderesolutioner

4. SSWs nye rammeprogram

   a) Præsentation af udkastet (se vedlagte bilag)

   b) Drøftelser af rammeprogrammet i tre arbejdsgrupper 

      (afsnit 1, afsnit 3/4/5/6 eller afsnit 7/8)

Frokost kl. 13. Hovedudvalgsmødet fortsætter kl. 14.00

4. c) Drøftelse af rammeprogrammet i tre arbejdsgrupper 

      (afsnit 9, afsnit 10/11 eller afsnit 12/13)

Kaffe kl. 15.30. Hovedudvalgsmødet fortsætter kl. 16.00

4. d) Afsluttende drøftelse

5. Eventuelt

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Det tilstræbes, at alle SSW-medlemmer får både tale- og stemmeret  

SSWs landsstyrelse