Valgkredsmøde Flensborg

29.06.2016 19:00

Onsdag den 29.06.2016, kl. 19

Flensborghus, Norder-Str. 76, 24939 Flensburg

Til 

SSW Flensborg by

delegerede og medlemmer 

         

Kære venner,

hermed inviteres i til / hiermit laden wir euch ein zur:

Valgkredsmøde / Wahlkreisversammlung

Dagsorden / Tagesordnung:

1. Valg af ordstyrer / Wahl einer/s Versammlungsleiterin/Versammlungsleiters

2. Valg af protokolfører / Wahl einer/s Protokollführerin/Protokollführers

3. Valg af valgbestyrelsen / Wahl des Wahlvorstandes

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Feststellung der Anzahl                   der stimmberechtigten Mitglieder 

5. Valg af valgkredskandidaten til landdagsvalget 2017 i valgkreds 3 - Flensborg / Wahl des Wahlkreiskandidaten zur Landtagswahl 2017 im Wahlkreis 3 - Flensburg 

 6. Anbefaling af listekandidaterne til landdagsvalget 2017 / Empfehlung der Listenkandidaten zur Landtagswahl 2017 fra Flensborg/Flensburg 

Vigtig: Alle SSW-medlemmer der bor og er meldt i byen Flensborg, er mindst 16 år og som er tysk statsborger har stemmeret. 

Wichtig: Alle SSW-Mitglieder die in Flensburg wohnen und gemeldet sind, mindestens 16 Jahre alt sind sowie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind stimmberechtigt.  

Tilmelding til flby@syfo.de og telefonisk til både Helga og Birthe. 0461 - 14408126 -/125

Venlig hilsen 

Sign.

Katrin Möller

SSW Byformand