Invitation til hovedudvalgsmøde

13.02.2018 19:00

tirsdag den 13. februar 2018, kl. 19.00 Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Dagsorden:

  • Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer 
  • Første udkast af SSWs kommunale målsætninger til kommunalvalget 2018 
  • Præsentation af kampagnemateriale til kommunalvalget 2018 
  • Eventuelt  

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Alle medlemmer har tale- og stemmeret.
Med venlig hilsen,
Fleming Meyer


Tagesordnung:

  • Begrüßung und Wahl des Versammlungsleiters 
  • Erster Entwurf der kommunalpolitischen Leitlinien des SSW 
  • zur Kommunalwahl 2018 
  • Präsentation des SSW-Kampagnenmaterial KW 2018 
  • Verschiedenes

Alle SSW-Mitglieder sind herzlich willkommen und haben Rede- und Stimmrecht.

Mit freundlichen Grüßen
Fleming Meyer