Bestyrelsesarbejde i et politisk parti / Vorstandsarbeit in einer Partei

27.05.2019 18:00

Mandag, den 27. maj 2019 kl. 18.00-21.00

Slesvighus – Lollfuß 89 – 24837 Schleswig – lille sal

Instruktør/Kursusleiter: Gerhard Bethge, 
forhenværende gruppeformand SSW Flensborg by

Tilbud til vore nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan fungerer en bestyrelse, hvilke opgaver ligger i en politisk bestyrelse, sparring med gruppen. Disse og andre emner vil vore nyvalgte SSW bestyrelsesmedlemmer kunne dygtiggøre sig i.


Angebot an unsere neugewählten Vorstandsmitglieder.

Wie arbeitet ein Vorstand, mit welchen Aufgaben befasst sich ein politisch agierender Vorstand, Sparring mit der Fraktion. Unter anderem an diesen und andere Themen werden sich unsere neugewählten SSW--Vorstandsmitglieder ertüchtigen können.


Tilmeldelse per E-Mail an: bodo.neumann@ssw.de