Fælles valgkredsmøde - Gemeinsame Wahlkreisversammlung

15.06.2016 19:00

Kære SSW-medlemmer, liebe SSW-Mitglieder,

hermed inviteres du til fælles valgkredsmøde / hiermit laden wir dich zur gemeinsamen Wahlkreisversammlung ein:

Onsdag/Mittwoch, d. 15.06.2016, kl. 19.00 Uhr, Holtenå Forsamlingshus, Westenhofstr. 8, 24159 Kiel

Dagsorden / Tagesordnung:

1. Valg af ordstyrer / Wahl eines Versammlungsleiters

2. Valg af protokolfører / Wahl einer/s Protokollführerin/Protokollführers

3. Valg af valgbestyrelsen / Wahl des Wahlvorstandes

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder

5. Valg af valgkredskandidaterne i Kiel til landdagsvalget 2017 / Wahl der Kieler WahlkreiskandidatInnen zur Landtagswahl 2017

6. Anbefaling af listekandidaterne til landdagsvalget 2017 / Empfehlung der ListenkandidatInnnen zur Landtagswahl 2017

Vigtigt: Alle SSW-medlemmer, der bor og er tilmeldt i Kiel og som er tysk statsborger har stemmeret.

Wichtig: Alle SSW-Mitglieder, die Kiel gemeldet sind sowie die deutsche Staatsbürger und über 16 Jahre sind, haben Stimmrecht.

På distritkernes vegne / im Namen der Vorstände.

gez.

Armin Petersen, SSW Holtenå Margot Bullacher, SSW Pris/Klaustorp