Overborgmesterkandidat Ulf Kämpfer kommer

07.03.2014 08:42

Han aflægger besøg i vores danske børnehave "Christianshus",

Fritz-Reuter-str. 28 i Kiel Pries-Friedichsort på torsdag, den 13.03.14 fra kl. 9 til kl.10.