Amtsgeneralforsamling i Husum den 17.03.2017

02.03.2017 16:16

Invitation / Inlååsing

Kære medlemer, amtstyrelsen inviterer jer hjerteligt til amtsgeneralforsamling den 17.03.2017, kl. 18.00 i Husumhus, Foyer, Nystad, Husum

Dagsorden:

1. Velkomst / Begrööten

2. Valg af ordstyrer / Wool foon en fersoomlingsliidjer

3. Valg af protokolfører / Wool foon en protukolfäärer

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Fååststalen foon e öntjål foon e delegiirde ma stimrucht

5. Valg af tællekommission / Wool foon en teelkomisjoon

6. Formandens beretning / Berucht foon e formoon (Lars Harms) 

7. Fraktionens beretning / Berucht foon e fraktsjoon (Uli Stellfeld Petersen)

8. Kasseberetning / Kaseberucht

9. Revisionsberetning / Berucht foon e kasepräwere

10. Diskussion og godkendelse af beretningerne / Diskusjoon am e beruchte än gödjkånen foon e beruchte

11. Valg af bestyrelsen / Wool foont stjör:   

Formand / Formoon

Næstformand / Tweede formoon 

Anden næstformand / Treede formoon  

Bestyrelsesmedlem som er ansvarlig for de økonomiske forhold / Wool foon e punghüüljer

Bisiddere / Baisatere

Valg af 2 revisorer / Wool foon 2 kasepräiwere

Valg af 8 delegerede til hovedudvalget / Wool foon 8 delegiirde tu e hoodütschus

Valg af 8 delegerede til landsforsamlingen / Wool foon 8 delegiirde tu e loonspartaidäi

Valg af 3 medlemmer til voldgiftsretten / Wool foon 3 lasmoote foont schiidsrucht

12. Eventuelt / Ålerhånd

Vi glæder os til et stort fremmøde. Husk at sende et andet valgt bestyrelsesmedlem, hvis du som delegeret er forhindret.

Med venlige hilsener        Ma wanlike gröötnise

 på bestyrelsens vegne      önj e noome foont stjör

Lars Harms

(formand/formoon)