Invitation til amtsgeneralforsamling den 29.04.2016

21.04.2016 14:14

Invitation / Inlååsing

Kære medlemer, 

amtstyrelsen inviterer jer hjerteligt til amtsgeneralforsamling den 29.04.2016, kl. 19 i Husumhusets foyer i Hüsem/Husum, Neustadt 95.

Dagsorden / Däisfüli:

1. Velkomst / Begrööten

2. Valg af ordstyrer / Wool foon en fersoomlingsliidjer

3. Valg af protokolfører / Wool foon en protukolfäärer

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Fååststalen foon e öntjål foon e    lasmoote ma stimrucht

5. Formandens beretning / Berucht foon e formoon (Lars Harms) 

6. Fraktionens beretning / Berucht foon e fraktsjoon (Uli Stellfeld Petersen)

7. Kasseberetning / Kaseberucht

8. Revisionsberetning / Berucht foon e kasepräwere

9. Diskussion og godkendelse af beretningerne / Diskusjoon am e beruchte än gödjkånen foon e beruchte 

10. Eventuelt / Ålerhånd

Efter amtsgeneralforsamlingen gennemføres en valgkredsforsamling, hvor Nordfrislands landdagskandidater til landdagsvalget vælges.

Vi glæder os til et stort fremmøde. We fröie üs, wan jam kaame.

Der serveres en bid mad. Et jeeft en lait tu ääsen.

Med venlige hilsener          Ma wanlike gröötnise

på bestyrelsens vegne      önj e noome foont stjör

Lars Harms

(formand/formoon)