Invitation til hovedudvalgsmøde

08.05.2019 19:00

onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 Flensborghus, Norderstr. 76, Flensburg

SSW Landsforbundet inviterer til hovedudvalgsmøde, onsdag den den 8. maj 2019 kl. 19.00 på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensburg.

Alle SSW-medlemmer er velkommen. Alle medlemmer har tale- og stemmeret.
Deadline for indsendelse af yderligere resolutioner er tirsdag d. 23.04.2019.


Dagsorden (Invitation)

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer

2. Europavalget2019

a. Drøftelse og beslutning af SSWs valgudtalelse (se bilag).

b. Informationer om EFA valgmanifest og spidskandidat
Bilag 1, Bilag 2

c. Gendannelse af SSWs EFA-udvalg

3. Resolutioner
a. SSW lehnt LNG-Terminal in Brunsbüttel ab
b. Handlungsplan "Nachbarsprache Dänisch"

4. Eventuelt