Invitation til Valgkredsmøde/gemeinsame Wahlkreisversammlung den 29.04.2016

21.04.2016 14:17

Invitation / Inlååsing

Kære medlemer, 

amtstyrelsen inviterer jer hjerteligt til Valgkredsmøde/gemeinsame Wahlkreisversammlung den 29.04.2016, som starter efter amtsgeneralforsamling , i Husumhusets foyer i Hüsem/Husum, Neustadt 95.

Dagsorden / Däisfüli: 

1. Valg af ordstyrer / Wool foon en fersoomlingsliidjer

2. Valg af protokolfører / Wool foon en protukolfäärer

3. Valg af valgbestyrelsen / Wool foon en woolstjör

4. Fastsættelse af antal af stemmeberettigede medlemmer / Fååststalen foon e öntjål foon e    lasmoote ma stimrucht 

5. Valg af valgkredskandidaterne til landdagsvalget 2017 / Wool foon e woolkriskandidoote for e loondäiswool 2017

6. Anbefaling af listekandidaterne til landdagsvalget 2017 / Ütwool foon listekandidoote for e loondäiswool 2017

Husk: Alle SSW medlemmer som bor og er meldt i amtet nordfrisland og er tysk statsborger har stemmeret.

Åle lasmoote foon e SSW, wat önj e kris Nordfraschlönj booge än malded san än tjüsche stootsbürger san, hääwe stimrucht.

Alle SSW-Mitglieder die im Kreisgebiet Nordfriesland wohnen und gemeldet sind sowie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen haben Stimmrecht.  

 

Med venlige hilsener         Ma wanlike gröötnise

på bestyrelsens vegne      önj e noome foont stjör

Lars Harms

(formand/formoon)