Årsberetning 2016

08.06.2016 16:15

Atter er der gået et år. 

SSW Slesvig-Flensborg Amt har 1523 medlemmer pr. 31.12.2015.

Det er en fremgang med 6 medlemmer i forhold til året før. Dermed er vi det eneste amt med en lille medlemsfremgang.

14 medlemmer dødede i løbet af året.

Herfra vil jeg særlig nævne 3 medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent.

Hans-Christian Böwes dødede den 1.oktober.2015. Hans-Christian var i 14 år medlem af amtsstyrelsen for SSW-Flensborg amt og i denne tid 4 år som formand.

Otmar Petersen dødede den 17. januar 2016. Otmar har i 8 år været amtsformand for SSW-Gottorp amt.

Karl-Otto Meyer dødede den 7. februar 2016. Karl-Otto har i 25 år været vores landdagsmedlem i Kiel.

Jeg vil bede forsamlingen at rejse sig for at mindes de døde.

Æret være deres minde. 

Nu er det igen tid at sige tak for jeres indsats i det forgangne år. 

Godt nok har det været et år af den mere rolige af slagsen her hos os i amtet - og dog er der jo hændt lidt af hvert også i jeres amtsstyrelse her Slesvig-Flensborg amt. 

Året har været kendetegnet af få, men til gengæld interessante tiltag. 

I majmåned blev der valgt hele 5 (!) nye bisiddere ind i amtststyrelsen. Dette fik os også straks til, at vi fik oprettet en egen Facebook-side. Se gerne nærmere på: 

SSW Kreisverband Schleswig-Flensburg 

Ydermere er der kommet flere informationer på vores hjemmeside. Se også gerne på denne via: www.ssw.de/de/ssw-vor-ort/schleswig-flensburg.html 

Via disse medier, er det vores ønske hyppigere end hidtil at orientere vore medlemmer, hvad der rør´ sig hos os i Slesvig-Flensborg amt. Så tjek bare løs og kommenter gerne per facebook eller email. 

Højdepunkterne i år har nok været vore spændende og velbesøgte arrangementer i vores amt. 

I foråret afholdt vi sammen med Slesvig bygruppe en paneldebat i Slesvig Roklubs flotte lokaler. Emnet var vandets kvalitet i Slien. Både interessorganistioner, politikere, erhversfiskere og Slesvigs forvaltning var repræsenteret i panelet. Som ordstyrer havde vi vores egen Svend Duggen fra Fartorp/Fahrdorf, som både holdt panelet kørende med veltilrettelagte spørgsmål og samtidig fik vagt publikums interesse, så der konstant var gang i en levende diskussion. OBS: Vi har planer om at arrangere et opfølgningsarrangement i 2. halvår af 2016. Så hold øje med vore føromtalte nyhedsmedier plus email-indbakke og jeres postkasse. 

Den 29. juni var, efter en invitative fra Flemming Meyer, enkelte medlemmer fra amtsstyrelsen, fra byfraktionen i Slesvig og fra byfraktionen i Flensborg på besøg i nybygningen af Helius-Klinik i Slesvig. Her blev vi ført rundt og fik en grundig orientering om det nye sygehus der skulle indvies til årsskiftet. Imellemtiden er indvielsen udskudt til sommerferien 2016.

Et vigtigt emne, som vi holdt sammen med landsstyrelsen, i forlængelse af diskussionerne om en kommunalreform, var et informationsmøde med borgmesteren fra "Samtgemeinde Ilmenau" i Nedresaksen Peter Rowohlt den 8. juli i Slesvighus.

Han fortalte om, hvordan en "Samtgemeinde" i Nedresaksen fungerer og hvilke kompetencer de har. En interssant aften, men det var ikke det, vi kunne forestille os ved en kommunalreform.

Den 29. august havde amtsstyrelsen, sammen med Skovby distrikt, inviteret til en diskussionseftermiddag med Flemming Meyer. Som aktuelt emne har vi valgt "Flygtningesituation i Slesvig-Holsten"

Distriktet havde sørget for kaffe og kager og for grilmad. Inden det offentlige møde havde distriksmedlemmerne sørget for en husstandsomdeling af en invitationsfolder, der henvendte sig til alle borgere i kommunen.

Et vældigt godt arrangement. Lignende arrengementer vil vi gerne tage op sammen med andre distrikter, såfremt det ønskes. Hertil vil vi gerne kontakte de respektive fagfolk eller vores landdagsmedlemmer.

Da man på et amtsrådsmøde havde kortet tilskuddet til regionen "Sønderjylland-Slesvig" med 22.000,- €, har amtsstyrelsen besluttet, at invitere til en podiums-diskussion om det grændeoverskridende samarbejde den 29. 9. i Harreslev Danske Skole.

Til denne podiumsdiskussion har vi inviteret politikere og erhversorganisationer fra begge sider af grænsen.

Emnet til denne podiumsdiskussion var:

"Mehrwert - Perspektiven - Chancen - Region Sønderjylland-Schleswig

Med denne aften håber vi på en bedre forståelse for vigtigheden af det grænseoverskridende samarbejde og vigtigheden af Regionskontoret med dets opgaver.

I slutningen af januar holdt vi klausurweekend, hvor vi internt har startet drøftelser omhandlende det fremtidige arbejde i selve amtsstyrelsen, både indholdsmæssigt samt strukturelt. 

Den 11. februar 2016 har vi afholdt et medlemsmøde, hvor vi drøftede rammepro-gramkommisionens oplæg til SSWs nye rammeprogam, inden dette skulle drøftes og endelig besluttes på det ekstraordinære landsmøde den 16.04.2016

Medlemmerne af amtsstyrelsen har deltaget ved alle SSW-generalforsamlinger, for at stå til rådighed for evtl. spørgsmål. 

Valkampen til kommende landdagsvalg starter så småt med dannelse af et "Landsvalgudvalg". For landsvalgudvalget og landsstyrelsen begynder planlæg-ningen af Landdagsvalget inden sommerferien 2016.

Landsstyrelsen har besluttet, at spidskandidaten til landdagsvalget i 2017 skulle momineres på det ordinere landsmøde den 26. september 2015. De lokale kandidater bliver valgt på amtsplan. SSW amtsgeneralforsamling er blevet organiseret som et medlemsmøde, hvor hvert SSW-medlem har mulighed for at være med til at beslutte de lokale landdagskandidater. 

SSW´s endelige landsliste til landdagsvalget bliver besluttet på SSW´s ordinære landsmøde i september 2016.

Endnu en information til alle SSW-medlemmer. På et ekstraordinært landsmøde den 16. april 2016 blev der besluttet en vedtægtsændring. Denne vedtægsændring giver alle SSW-medlemmer tale- og stemmeret ved hovedudvalgsmøderne og ved amtsgeneralforsamlingerne. Så kom og benyt muligheden og gør jeres indflydelse gældende ved disse møder.

Herfra skal der lyde en stor tak til medlemmerne af amtsstyrelsen, til SSF-amtssekretariaterne i Flensborg og Slesvig og til vores sekretær Bodo Neumann-Nee.

Gerd Voß 

Amtsformand