Årsberetning SSW Slesvig-Flensborg amt 2015

08.06.2015 12:53

Formandens beretning til generalforsamlingen den 7. maj 2015 i Valsbølhus

Atter er der gået et år. 

SSW Slesvig-Flensborg Amt er det største SSW-amt med 1517 medlemmer pr. 31.12.2014.

Det er en tilbagegang med 42 medlemmer i forhold til året før.

17 medlemmer dødede i løbet af året.

Jeg vil bede forsamlingen at rejse sig for at mindes de døde.

Æret være deres minde- 

Amtsstyrelsen har i samarbejde med SSF-Flensborg Amt inviteret til en fælles udflugt til Sønderborg den 06.09.2014 med ca. 45 deltagere. Vi har besøgt Sønderborg Slot med en guidet rundvisning. Efter en pause over middag, hvor alle kunne gå igennem gågaden i Sønderborg, mødtes vi med det tyske mindretal og politikerne fra SP på det tyske bibliothek i Søderborg.

Vi har holdt en podiumsdiskussion med emnet "Die Situation unserer Bürger mit Behinderung im Kreis Sl-Fl" på A.P.Møller-Skolen den 27. september 2014

Vi har fået landagens handicap-kommiteret Dr. Ulrich Hase til at komme med et oplæg til diverse emner mht. UN-Behindertenkonvertion.Desuden har der i podiet siddet Flemmnig Meyer, Volker Masuhr fra Waldschule i Flensborg, Hans-Jürgen Vollrath-Naumann fra Theodor-Schäfer-Werk i Husum, Jan-Henrik Schmidt og Hans-Walter Simonsen fra Schleswiger Werkstätten og Heidemarie Koch fra Peter-Härtling-Schule i Slesvig. Et godt arrangement med 72 deltagere. 

Den 12. marts 2015 har vi så sammen med byfraktonen i Slesvig og Amtsstyrelsen fra Rendborg-Egernførde Amt inviteret til en podiumsdiskussion med emnet

"Wasserqualität der Schlei - Was ist zu tun?"

Mødet fandt sted i Slesvig Roklub. Ved dette arrangement havde vi fuldt hus.

Forskellige organisationer og kommuner beskæftiger sig med forbedring af vandkvaliteten på Slien. Vi havde en livlig og engageret diskussion med de tilstedeværende podiumsdelta-gere.

Dette aktuelle emne vil skkert medføre, at vi om ca. 2 år vil tage emnet op igen, for at høre, hvor vidt man er kommet med de planlagte forbedringer.

Ved dette års generalforsamliger er der sket 2 fusioner af distrikter.

-Strukstrup distrikt har opløst sig selv.Medlemmerne bliver flyttet til Bøklund distrikt.

-Hanved-Langbjerg distrikt og Jaruplund-Veding distrikt har på deres generalforsamlinger besluttet, at opløse sig selv og fusionere til et fælles distrikt på en stiftende generalforsamling den 28. maj.

Da vi sansynligvis ikke kan regne med valg inden 2017, kan amtsstyrelsen helt koncentrere sig på en aktiv distriksservicering og på et mere aktivt offentlighedsarbejde. Lad os i fællesskab, i samarbejde med SSW´s pressemedarbejder, sørge for, at vi kommer mere i pressen og bliver mere synlige i offentligheden.

Desuden må vi hjælpe med, at SSW som parti, overskrider medlemsgrænsen over 4000 medlemmer snarest muligt.

Landsstyrelsen har besluttet, at spidskandidaten til landdagsvalgeti 2017 skal momineres på det ordinere landsmøde den 26. september 2015. De lokale kandidater bliver valgt på amtsplan. SSW amtsgeneralforsamlinger i april/maj 2016 bliver organiseret som et medlemsmøde, hvor hvert SSW-medlem har mulighed for at være med til at beslutte de lokale landdagskandidater. SSW´s endelige landsliste til landdagsvalget bliver besluttet på SSW´s ordinære landsmøde i september 2016.

Vi er i slutningen af april blevet informeret over den nye valgkredsinddeling til landdagsvalget 2017. Nærmere til de nye valgkredse under dagsordenspunkt 12 - eventuelt.

Allerede ved amtsstyrelsesmødet den 26. juni 2014 kunne jeg meddele, at Landsstyrelsen i samarbejde med Amtsstyrelsen har besluttet, at ansætte en amtsselretær på 19 timer om ugen fra 1. januar 2015. I de videre forhandlinger i arbejdsgruppen i september blev vi enig om, at udskrive en stilling på 25 timer om ugen, hvoraf de 5 timer er i forbindelse med posten som fraktionsforretningsfører for kredsdagsgruppen.

Stillingen blev udskrevet og valget faldt på Bodo Neumann-Nee med ansættelse pr. 1. februar 2015, da vores nye SSW-kontor først var klar til indflytning på dette tidspunkt. Kredsdagsgruppen og Amtsstyrelsen har i fællesskab købt de nødvendige møbler til kontoret.

Amtssekretæren træffes foreløbig på kontoret tirsdag formiddag og tordag eftermiddag, enten ved et personligt besøg eller på telefon 04621-25022. Evtl. bliver der efter behov besluttet andre tidspunkter, hvornår kontoret er besat. Dette ville så blive meddelt til distriksformændene og bekendtgjort på "Kontaktsiderne". 

Skulle Bodo ikke være på kontoret, vil amtssekretariatets medarbejdere fra SSF tage imod samtalerne og bede Bodo om at ringe tilbage.

De nye lokaler bliver officielt indviet i slutningen af maj.

Vi har i amtsstyrelsen 3 arbejdsgrupper. 

Det er:

Kommunikation med: Sybilla Nietsch, Gudrun Lemke, Sven Nielsen og Bodo Neumann

Distriksarbejde med: Anke Schuly, Bodo Neumann og Christian Abdresen

Politik med: Anke Schulz, Sybilla Nitsch, Bodo Neumann og Gerd Voß

I alle udvalg ønsker vi også personer, som ikke er medlem af amtsstyrelsen, men har interesse for at arbejde med i enkelte arbejdsgrupper. Så skulle nogen af jer have interesse, så henvend jer efter mødet til vores sekretær Bodo Neumann.

Nærmere om arbejdsgrupperne under dagsordenspunt 10 fra Anke og Sybilla.

2 amtssyrelsesmedlemmer, Horst Kohrt og Nadine Schmidt, ønsker ikke genvalg til den nye amtsstyrelse. Mere til de to under -eventuelt-.

Herfra skal der lyde en stor tak til amtssekretariaterne i Flensborg og Slesvig og til vores sekretær Bodo Neumann-Nee..

Gerd Voß 

Amtsformand