Billeder for flygtninge – SSW og flygtninge her i kredsen Slesvig-Flensborg

24.11.2015 16:10

Med bagrund i SSWs stærke engagement på flygtningeområdet også her i Slesvig-Flensborg amt, fik SSW´s amtstyrelse i løbet af sommeren ideén at invitere den kendte fotograf Jörg Siegwarth, som er initiator af projektet: Fotos für Flüchtlinge. Ideen med dette projekt har været, at borgere som støtter op, om at hjælpe flygtninge, kunne give dette til kende i det offentlige rum og at andre interesserede dermed også kunne få lyst at vise deres sympati for dette projekt. 

I byerne Flensborg, Slesvig, Kappel, Husum, Kiel, Lübek og Hamborg er borgerne denne sommer blevet fotograferet i gadebilledet med plakatet: Refugees Wellcome  

Og netop dette projekt blev afsluttet med en ektraordinær fotoseance i Slesvig med medlemmer fra SSWs amtstyrelse, kredsdagsfraktion og enkelte medlemmer fra Slesvig byfraktion d. 7. november 2015.

 

Alle deltagere donerede min. € 5 som gik til dette projekt. Beløb derudover blev overført til initiativet "Aktion Deutschland hilft", som er paraplyorganisationen for dette projekt.

Hvad var ideén med denne fotoseance: Allerede ved SSWs landsmøde i 2013 gjorde enkelte medlemmer opmærksomme på det ringe antal flygtninge landet Slesvig-Holsten - især pga. borgerkrigen i Syrien, fremover skulle tage imod.  Dette pta. der allerede siden 2011 var 4 millioner mennesker på flugt. Heraf mere end 310.000 allene med målet til Europa.  (1a)

Forbundsregeringen besluttede dengang at tage imod 5.000 syriske krigsflygtninge (ca. 312 mennesker per forbundsland). Dette antal blev så i dec. 2013 revideret til yderligere 5.000 krigsflygtninge og i 2014 blev antallet for hele året så øget til 10.000. (1b) 

At forbundsregeringens daværende ”behovsberegninger” har været misvisende, har sidenhen jo vist sig at være korrekt – især hvad udviklingen mht. indeværende år har vist. 

 

Kredsen Slesvig-Flensborg: På nærværende tidspunkt eksisterer der ingen konkrete tal i hvilken størrelsesorden der ydes hjælp til vore flygtninge her i kredsen Slesvig-Flensborg. Dog har kredsen i indenværende år modtaget ca. 1.000 (2.) asylansøgere som er blevet godkendt til at modtage asyl. Heraf er dog kun ca. 100 personer blevet boende i kredsen Slesvig-Flensborg, idet største parten er flyttet til deres familiemedlemmer - eller hvor de har fundet arbejde. Dette er så sket via en flytning udenfor kredsen eller til vore kredsfrie byer.  

På trods af denne fluktation; som gør at planlægningen af dette emne arter sig meget vankeligt, viser det sig alligevel at også mange SSW-medlemmer er utrolig aktive i de lokale flygtningeprojekter her i kredsen (ingen nævnt ingen glemt). Denne medmenneskelige indsats er væsentligt, ikke kun mht. at vi som lokalbefolkning viser Slesvig-Holsten og forbundrepublikken at vi er en del af Europa og at vi rækker hånden ud mod de forfulgte ude i verdenen, nej dette viser ligeledes, at vi har en vision med dette. At vi gi´r hinanden et fingerpeg hvordan et lokalsamfund kan stå sammen når mennesker fra fjerne himmelstrøg – oftest ufrivilligt – havner hos os og at disse mennesker har behov for hjælp. 

En udfordring af en lidt anden dimension vil vi komme til at møde her i kredsen Slesvig-Flensborg, når landet Slesvig-Holsten i løbet af decembermåned åbner et flygtningemodtagelsescenter for 1.000 flygtninge i kommunen Eggebæk.  Her vil det så vise sig hvor gode vi er til at rekrutere borgere for at støtte op omkring det nødvendige frivillige arbejde. Men lur mig, om dette ikke er noget vi også vil kunne magte.    

SSW har i 2015 afholdt flere møder omkring flygtningesituationen: bl.a. d. 29.08. i Skovby, d. 11.10. SSW-U arrangement i Flensborg og senest d. 9.11. med en paneldebat på hovedudvalgsmødet på Centralbibliotheket i Flensborg. Dette viser at SSW også mht. dette emne engagerer sig på alle væsentlige områder som vedrører vores samfund.       

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Gruß

Bodo Neumann 

- Kreissekretär –

Kildeangivelse:

2. „Sitzung des örtlichen Beirates nach § 18 d SGB II am 04.11.2015.