Ny amtsstyrelse i Slesvig-Flensborg amt

04.06.2019 10:44

Tirsdag, den 21.05.2019 Slesvighus, Slesvig - SSW Amtsgeneralforsamling i Slesvig-Flensborg Amt med bl.a. valg af en ny amtsstyrelse for de kommende to år frem til 2021.

I år måtte amtsstyrelsen sige farvel til tre amtstyrelsesmedlemmer som har valgt ikke at fortsætte.

Björn Fosket, Kappel (SSWU) forlader amtsstyrelsen efter 1 år til fordel for landet mod nord og et studenterliv der.

Tak for tiden, Björn. Held og lykke med alt det nye og du skal så hjerteligt være velkommen hos os også fremover.

Edgar Lork fra Lyrskov siger farvel efter 20 år for at få lidt mere tid til sit frivillige hverv hos SdU samt kommunerådspolitiken - plus familelivet.

Kære Edgar, mange tak for en god tid sammen og dit altid rolige og behagelige væsen.

Vores 1. næstforkvinde, Anke Schulz har efter 8 år ligeledes valgt at sige tak for nu, for efterfølgende primært at hellige sig det politiske liv i Harreslev kommune, hvor hun er forkvinde i hovedudvalget. Ydermere er hun primus motor for kommunens nye tiltag angående et familiecenter m.m.

Tak for dit flotte og ihærdige arbejde, Anke. De mange hundrede timer du enten har været undervejs på amtets landeveje, eller har siddet foran pc´en for at generere komplicerede lister eller skrive tekster. Du har været en perfekt sparring - til gavn for amtsstyrelsen og dermed for SSW i Slesvig-Flensborg amt.

Den nyvalgte amtstyrelse består af følgende personer:

Formand:
Svend Wippich, Harreslev (genvalg)

1. Næstformand:
Kirsten Nielsen, Slesvig (ny - tidl. 2. næstformand)

2. Næstformand:
Christian Andresen, Kappel (ny - tidl. bisidder)

Bisiddere:

Danyel Kraemer, Harreslev (ny - 40 stemmer)

Manuel Ohlsen, Sollerup (ny - 40 stemmer)

Jürgen Wollert, Arnæs (ny - 40 stemmer)

Sarina Quäck, Freienwill (ny - 36 stemmer)

Kay-Michael Nielsen (ny - 36 stemmer)

Suppleant:

Hermann Breuers, Stenbjergkirke (ny)

Revisorer:

Dorthe Bandemer og Hans-Jürgen Braun, begge Slesvig

Ledende bestyrelsemedlem m/ansvar for amtsforbundets økonomi: Christian Andresen, Kappel (2. næsteformand)

Delegerede til Hovedudvalget (kleiner Parteitag)

Svend Wippich, Kirsten Nielsen, Christian Andresen, Danyel Kraemer, Jan Rerup, Manuel Ohlsen, Edgar Lork, Jürgen Wollert, Gudrun Lemke, Ingo Reimer, Rainer Wittek, Regina Dreve, Uwe Koch og Susanne Heiland

Delegerede til landsmødet (Landesparteitag):

Danyel Kraemer, Marike Hoop, Gudrun Lemke, Kirsten Nielsen, Hermann Breuers, Svend Wippich, Franz Pahrmann, Jürgen Wollert, Edgar Lork, Lorenz Kröger, Christian Andresen, Sarina Quäck, Kay-Michael Nielsen og Rainer Wittek

Udpegelse/valg af voldgiftsretten (Schiedsgericht):

Otto Putzer, Harreslev - Harald Braun, Fartorp og Svend Lykke-Schmidt, Harreslev

Efter valghandlingen blev der holdt impulsreferat af Andreas Zech, Flensborg omkring emnet Gemeinwohl-Ökonomie.

Næstsidste dagsordenspunkt beretning fra kredsdagsgruppen v/Rainer Wittek mange tiltag fra SSW-gruppen som dog tit ikke finder genklang hos de andre fraktioner i kredsdagen/forvaltningen. Vores gruppe synes dog at være på rette vej. Amtsforbundet dvs. amtsstyrelsen ønsker held og lykke med opgaverne.

Afsluttende siger amtsformanden tak til de 3 medlemmer som forlader amtsstyrelsen plus til mødelederen Martin Lorenzen som - vanen tro - på ny suverænt har ført igennem dagsordenen.

SSW Amtsforbunden siger tak til alle dem, der i den forgangne toårige periode har sat deres navn og tid til rådighed i forbindelse med et frivilligt hverv som folkevalgt repræsentant hos amtsforbundet i Slesvig-Flensborg Amt.

Samtidig TILLYKKE med den nyvalgte amtsstyrelse og pøj, pøj, pøj med at få ført de nye ideer ud i livet - og ud i vore distrikter, her i vores kønne Slesvig-Flensborg amt ;-)

Vi ses derude og husk: SSW- weil GEMEINSAM alles geht

 

På billedet ses fra v-h:

Christian Andresen, Jürgen Wollert, Kirsten Nielsen, Svend Wippich, Danyel Kraemer og Manuel Ohlsen.

Der mangler: Sarina Quäck og Kaj Michael Nielsen