Nye ansigter i SSW Slesvig-Flensborg amt

08.06.2015 12:07

SSW Slesvig-Flensborg amt valgte 5 nye medlemmer ved amtsgeneralforsamlingen d. 7. maj i Valsbølhus

Som konsekvens af, at 4 medlemmer/bisiddere siden sidste år skulle erstattes af forskellige årsager, blev der i alt valgt 5 nye bisiddere ind i den nye amtsstyrelse.

Amtsstyrelsen måtte sige farvel til Horst Kohrt som havde valgt at nedlægge sit hverv efter 28 år i amtstyrelsen. Ligeledes måtte amtsstyrelsen sige farvel til Horsts datter Nadine Schmidt , som efter 13 år ikke ønskede at fortsætte, idet hun er startet på en læreruddannelse. Begge er dog fortsat medlem at SSWs amtsgruppe i kredsdagen i Slesvig-Flensborg amt samtidig med at de begge to også fremover repræsenter distriktet Jybæk/Isted. Herfra en stor tak for deres indsats og engagement i SSWs amtstyrelse her i amtet.            

Endvidere skulle der findes en ny bisidder for Anke Schulz, som sidste år blev valgt til 2. næstformand. Slutteligt skulle der findes en 4. bisidder for Bodo Neumann, som i februar 2015 overtog en deltidsstilling som SSW amtssekretær og kredsdagsgruppens forretningsfører. Denne stilling er nomineret med 25 ugentlige timer.

Slutteligt blev det besluttet, at amtsstyrelsen skulle udvides fra tidligere 8 til fremover i alt 9 bisiddere. Dermed skulle der vælges ialt 14 medlemmer til den nye amtsstyrelse.  

Hermed navnene som følger: amtsformand: Gerd Voß, Vees - næstformand: Gudrun Lemke, Jardelund - 2. næstformand: Anke Schulz, Eggebæk (tillige valgt til amtsforbundets økonomiansvarlig). Disse tre blev alle genvalgt.

Bisiddere: Ingo Reimer, Hanved – Sven Nielsen, Store Vi – Christian Andresen, Kappel – Sybilla Lena Nitsch, Eggebæk – Kirsten Nielsen, nyt medlem fra Slesvig – Fabian Schulz, nyt medlem fra Harreslev – Send Wippich, nyt medlem fra Harreslev – Michael Goos, nyt medlem fra Uelsby og Anke Kleinert, nyt medlem fra Skovlund.

Endvidere blev der valgt 16 delegerede til hovedudvalget: Gerd Voß, Gudrun Lemke, Nadine Schmidt, Horst Kohrt, Sven Nielsen, Anke Schulz, Sybilla L. Nitsch, Ingo Reimer, Christian Andresen, Edgar Lork (Lyrskov), Rainer Wittek (Slesvig), Regina Dreve (Torsballig), Kaj Geffrath (Husby), Hans-Jürgen Beck, (Oversø), Fabian Schulz, Rolf-Dieter Lippert (Vanderup)

Amtets 16 delegerede til landsmødet: Nadine Schmidt, Anne Christiansen (Moldened), Anke Schulz, Sybilla L. Nitsch, Gudrun Lemke, Kirsten Nielsen, Ingo Reimer, Franz Pahrmann (Tarp), Svend Wippich, Günther Felske (Kappel), Marcus Dechange (Lyksborg), Eike Ahlbory (Oversø), Edgar Lork, Bernd Friedrichsen (Hanved) og Christian Andresen   

 Revisorer: genvalg til Dorthe Bandemer og Hans-Jürgen Braun begge fra Slesvig

Valg til voldgiftsretten: Gudrun Petersen, Slesvig – Hans Herrmann Schümann, Ny fra Maasbøl og Ekke Tessin, Ny fra Dannevirke

Mødelederen denne aften var SSW landsforbundes forretningsfører Martin Lorenzen.

Udover formandens beretning fra det forgangne år, kasseberetningen og kredsdagsgruppens beretning blev der orienteret om det kommende landdagsvalg i 2017. 

Ydermere blev der fremlagt et koncept, mht. hvordan det politiske arbejde i amtet fremover vil kunne fremme aktivitetsniveauet. Alle medlemmer, om de nu allerede er del af et kommuneråd eller på anden vis er tilknyttet partiet, er fremadrettet velkommen at bidrage med deres kompetencer. Ideén med dette initiativ er, at den nye amtstyrelse fremover ønsker at være mere synlig i det daglige politiske arbejde. Samtidig vil SSWs basis i amtet dermed få endnu mere mulighed at blive inddraget i den politiske debat og gennemførelse af vore fremtidige målsætninger.