Kursus: Offentlige kommunale tilskud

20.08.2018 18:00

Torsdag d. 20. september kl. 18:00-21:00, Slesvighus - Lollfuß 89, 24837 Slesvig, Kleiner Saal.

Hav argumenter og fakta på plads, når du som kommunalpolitiker skal retfærdiggøre et tilskudsandragende. Skoleforeningen og SdU kommer og giver akuelle tips og argumenter, så du bliver bedre rustet mht. deres andragende.

Tilmeldelse senest /Anmeldefrist:

17.09.2018 per @ an: bodo.neumann@ssw.de