10-iiri jubiläum foont friisk gesäts

12.12.2014 11:24

For ti år siden trådte den slesvig-holstenske frisisklov i kraft. SSWs landdagsgruppe fejrede denne vigtige begivenhed med en lille festreception i landdagen i Kiel i går.

"Frisiskloven har sørget for, at det frisiske sprog bliver synligt i det offentlige rum, så det kan både kan leves aktivt af det frisiske mindretal og samtidig opleves aktivt af flertalsbefolkningen", sagde Lars Harms, der i sin tid var primus motor for lovforslaget. 
"Tosproget skiltning på offentlige bygninger er ikke blot en anerkendelse af frisisk sprog og kultur, men også en faktor for turismen. Det bidrager nemlig til at fremhæve et af de vigtigste særpræg, vi har i Slesvig-Holsten: Den sproglige og kulturelle mangfoldighed, andre misunder os for. Dermed er frisiskloven også en ambassadør for hele delstaten", sagde Harms.

Foto: Björn Bahnsen