240.000 EUR mere til børnepassning i Flensborg.

21.09.2018 09:55

Økonomiudvalget bakkede op om et SSW foreslag for at ligestille de danske børnehaver.

Efter lange drøftelser og forhandlinger mellem Skoleforeningen, byens forvaltningen, SdU og byens fraktioner lykkedes det i går SSW, at få enstemmig opbakning om en ny finansieringsmodel for de danske børnehavers tilskud fra byen Flensborg. Dagen før havde Jugendhilfeudvalget også enstemmig bakket op om forslaget. Udgangspunktet for drøftelserne var, at den i 2009 indgåede aftale, hvor både Skoleforeningen (for børnehavebørnene) og SdU (for fritidshjemsbørnene) hver især fik et tilskud på 6,5 timer per dag før deres børn på lige fod med de offentlige tilskud ikke mere var tilsvarende. Skoleforeningen tilbyder 8 timers pasning for børnehavebørnene og det gør også mange af de offentlige børnehaver i byen. Den nye beregningsmodel, som blev udarbejdet efter drøftelser mellem byens forvaltning og Skoleforeningens forvaltning (samt marginalt ændret af SSW, CDU og De Grønne, som både i ”Jugendhilfe”-udvalget og finansudvalget fremlagde et fællesforslag), giver nu på baggrund af tallene fra året før et tilskud, som tager udgangspunkt i alle Flensborg børnehavebørns gennemsnitlige pasningstimetal i børnehaverne. I 2017 var det f.eks. gennemsnitlig ca. 7,2 timer per dag. Forslaget betyder, at Skoleforeningen formegentlig fra 2019 får ca. 240.000,- EUR per år mere i tilskud fra byen Flensborg til de danske børnehaver. Samtidig var det vigtig for SSW, at SdUs ordning fra 2009 ikke blev ændret, idet den stadigvæk svarer til behovet på de danske fritidshjem i byen.

Dermed beholder byen Flensborg førertrøjen med hensyn til en mindretalspolitik, der tager udgangspunkt i en økonomisk ligestilling af flertal og mindretal. Det viser også den enstemmig opbakning i begge berørte udvalg samt den særlige understøttelse af CDU og De Grønne i sagen. Formelt skal byrådet endnu bekræfte udvalgenes afgørelser på sit møde den 27.9.2018.

 

Med venlig hilsen

 

Martin Lorenzen

Forretningsfører for SSWs byrådsgruppe og medlem af Flensborg bys finansudvalg

Tel. 0461-14408311; Fax. 0461-14408313

martin.lorenzen@ssw.de