Et landsmøde med masser af indhold

17.09.2019 10:44

106 delegerede og ca. 35 gæster deltog i SSWs landsmøde den 14. september 2019 i Hotel des Nordens. Her blev der diskuteret en bred vifte af emner, som du får en oversigt over her.

Følgende beslutninger har SSWs landsmøde lørdag den 14.09.2019 truffet med 106 delegerede overværet af ca. 35 gæster, presse og medarbejdere (ialt 140 tilstedeværende):
 
1.    Beslutningsforslag ”Entschließungsantrag: Fahrplan für eine Diskussion über die Teilnahme des SSW an der nächsten Bundestagswahl“ (se bilag) blev besluttet med 103 mod 1 stemme.
2.    Følgende beslutninger blev truffet vedrørende valg til landsstyrelsen:
    •    Flemming Meyer blev valgt til landsformand med 102 ja-stemmer, 1 nej-stemme og 1 afholdelse.
    •    Christian Dirschauer blev valgt til 2.stedfortrædende landsformand med 98 ja-stemmer, 4 nej-stemmer og 3 afholdelser.
•    Jette Waldinger-Thiering blev valgt til 2. bisidder med 81 ja-stemmer, 19 nej-stemmer og 3 afholdelser.
•    Sybilla Nitsch blev valgt til 4. bisidder med 89 ja-stemmer, 12 nej-stemmer og 3 afholdelser.
•    Christopher Andresen og Keno Jaspers blev valgt som 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen med hhv. 71 stemmer og 62 stemmer. Tjark Jessen fik 49 stemmer og Marcel Schmidt 22 stemmer.
 •    Voldgiftsdomstolen blev  valgt enstemmigt med følgende sammensætning: Formand Christian Jürgensen, bisidder Karl-Erich Davidsen og Marianne Wullf; Stedfortræder: Gert Wiencke, Dieter Lenz og Elke Putzer.
•    Flemming Meyer og Rüdiger Schulze blev valgt enstemmig til SSWs repræsentanter i Det Sydslesvigske Samråd.
3.    Følgende resolutioner blev drøftet og med få ændringer besluttet af SSWs landsmøde (se bilag): ”Bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen”; „Wir brauchen jetzt ein wirksames Klimaschutzgesetz in  Deutschland“; ”Pestizide vermeiden und Düngeverordnung beschließen - jetzt”; „Verantwortung für Mitarbeiter, Nachhaltigkeit und Klimaschutz übernehmen“ og Mindretallets historie skal være en del af kulturfagsundervisningen!
 
På landsmødet blev også SSW deltagelse i ”Volksbegehren zum Schutz des Wassers” præsenteret.