Fællesskabet med Danmark er grundlaget for det danske mindretal

21.01.2019 09:31

Hilsen fra SSWs landsformand og landdagsmedlem Flemming Meyer til SSWs nytårsreception fredag den 18.01.2019 i Restaurant u. Hotel „Schlei-Liesel“, Güby

Kære venner, liebe Freunde, lieber Uli, 

nochmals vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Wie du weißt, liegen dem SSW die Belange der behinderten Menschen in Schleswig-Holstein sehr am Herzen.  Wir verfolgen daher deine wichtige Arbeit mit großen Interesse und versuchen die politischen Themen, die du zum Wohle der Menschen mit Behinderungen ansprichst in den politischen Prozess mit einzubringen – sei es im Landtag oder in den Kreisen und Kommunen. Als Partei mit sozialen Kompass werden wir in dieser wichtigen Fragen auch in den nächsten Jahren gemeinsam mit dir und anderen Mitstreitern am Ball bleiben. 

Kære venner, når man holder en nytårsreception ser man tilbage og fremad. Jeg vil ikke påstå, at alt har været lige kønt i det sidste år når vi ser på de interne diskussioner vi har haft i mindretallet og med omverdenen. Men diskussioner og uenigheder er jo ikke i sig selv et problem og hører med til demokratiet. Det skal vi sådan set ikke være bange for. Og i grunden kan man vel sige, at det jo er flot, at der er så mange i Sydslesvig, der engagerer sig for vores skoler og vores børnehaver. De er ikke er ligeglad med om de lukkes eller ej. Og det skal vi være glade for. Men diskussionerne skal på et eller andet tidspunkt også afsluttes og så skal vi nå frem til et resultat alle kan leve med. Det er det jeg opfordrer til i dette år. Lad os få alle fakta og informationer på bordet og lad os så i løbet af året i fællesskab træffe de rigtige beslutninger både i Skoleforeningen og i Det Sydslesvigske Samråd. Det forventer både omverdenen og sydslesvigerne af os, der sidder i de besluttende organer i Sydslesvig.

Det der især har smertet mig som formand for mindretallets parti SSW er når der tilsyneladende er opstået kurrer i tråden mellem Sydslesvig og Danmark. Det indtryk kunne man jo få når læste vores avis i de sidste uger. Her må vi virkelig passe på og afdramatisere det billede der nogen gange bliver tegnet af medierne. Kære venner, lad mig gøre det helt klart: Fællesskab med Danmark er grundlaget for at det danske mindretal eksisterer og trives. Det må aldrig sættes over styr. Vi er en del af det danske folk på godt og på ondt. Det må stå klart for os.  

Det betyder selvfølgelig ikke at alt, hvad der besluttes i Danmark bare skal accepteres af os i det danske mindretal. Også vi har ytringsfrihed og har vores egen meninger om samfundsudviklingen i Danmark. Og i Sydslesvig er der sikkert mange forskellige meninger til denne udvikling. Her er det vigtigt, at vi henover grænsen er i dialog med hinanden og forstår hinandens synspunkter og bevæggrunde. Selvkritisk sagt mener jeg dog, at vi i mindretallet skal være bedre til at fokusere på de positive elementer i det danske samfund og være bedre til at fortælle de goder historier, som der findes mange af i Danmark. 

Jeg mener, at vi i Slesvig-Holsten kan lære meget af, hvordan Danmark på det sociale og kulturelle eller på forvaltningsområde har organiseret sig. Tænkt på hvor meget længere man er i Danmark med at når det drejer sig om demens. Et besøg i demensbyen i Svendborg i fjord gav os indblik i Danmarks nationale demensplan. Eller hvordan man positiv benytter sig af digitaliseringen i sundhedsområdet bl.a. i landområderne? Det fik vi i SSW belyst, da vores ven Jens Peter Wehlitz holdt oplæg om dette emne i sidste år. Også på borgerservice- og forvaltningsområdet forekommer det mig, at Danmark er langt længere fremme med at yde effektiv og god service til borgerne i nærområdet. Det kunne SSWs landdagsgruppe konstatere, da vi besøgte Århus i sidste år. Den tyske forvaltning er stadigvæk langt bagud med deres digitaliseringsbestræbelser. Her kan inspiration fra Danmark hjælpe meget. 

Jeg ser det som SSWs opgave, at belyse sådanne gode udviklinger i Danmark og implementere dem i den politiske proces i Slesvig-Holsten. Det skal vi i år blive bedre til. F.eks. har vi i 2019 planer om at besøge Tønder Kommune, hvor man har gjort rigtig gode erfaringer med at integrere kvindelige flygtninge på arbejdsmarkedet. Det kan vi i Slesvig-Holsten lære rigtig meget af, idet flygtninge i Danmark kommer hurtigere ind på arbejdsmarked. 

Det er altså vigtigt, at vi som mindretalsparti fortsat følger tæt med i samfundsudviklingen i Danmark. Den består af mere og andet end grænsekontrol eller flygtningepolitik, selv om man kunne få et andet indtryk i visse medier. Vores venner i Danmark har mange gode løsningsforslag, som vi kan bruge i Slesvig-Holsten. Ikke kun på det sociale og det kulturelle område, men også når vi ser på byudvikling, infrastruktur, digitalisering og meget andet. Med disse ord ønsker jeg os alle sammen et rigtig godt 2019. 

PAGE  

Landessekretariat

Norderstraße 76

24939 Flensburg

Tel. (0461) 144 08 310

Fax (0461) 144 08 313

info@ssw.de