Femern Bælt: Grundigt forarbejde forhindrer langvarige retssager

02.03.2017 10:29

I Flensborg Avis den 2. marts får CDU uimodsagt lov til at kritisere landsregeringen for at bringe tidsplanen for Femernbælt-forbindelsen i fare. Den kritik er fuldstændig hen i vejret, fremgik det ellers af en meddelelse fra SSW samme dag, som desværre ikke fandt tilsvarende spalteplads i avisen.

Femern Bælt-projektet er fra begyndelsen blevet mødt med massiv modstand på tysk side - især fra miljøorganisationer, men også turistfolk og almindelige borgere i Slesvig-Holsten. Alene i den seneste høringsrunde blev der gjort 12.600 indsigelser mod den faste forbindelse. 
Femern A/S har hyret ikke mindre 150 eksperter til at modargumentere de mange tusinde indsigelser, som det nu er landsregeringens tur til at undersøge og tage stilling til enkeltvis.
"Det tager selvfølgelig tid, for emnet er komplekst, og enhver fodfejl kan betyde en potentiel retssag - og dermed yderligere forhaling af milliardprojektet", siger Lars Harms, formand for SSWs landdagsgruppe. 
"Når CDU nu kræver, at regeringen skal sætte turbo på, så har de øjensynligt ikke lært af deres egne fejl fra 2013", siger Harms.
Dengang måtte den tyske forvaltningsdomstol stoppe A 20-byggeriet ved Bad Segeberg, fordi CDU mente at kunne ignorere indsigelser om et kæmpe flagermusreservat tæt på den planlagte motorvej. Hvilket resulterede i flere års forsinkelser. 
"Kystkoalitionen bakker ikke blot op om den dansk-tyske statskontrakt om en Femern Bælt-forbindelse, vi bidrager også til, at den kan realiseres på et retssikkert grundlag", understreger Lars Harms.

Den planlagte tunnel over Femern Bælt risikerer at blive yderligere forsinket, hvis ikke indsigelserne tages alvorligt. Derfor giver det mening at bruge den tid, det tager, at undersøge og besvare dem grundigt, mener Lars Harms.