Hovedudvalgsmøde om forbundsdagsvalget

03.12.2019 09:55

tirsdag, 03.12.2019. 19.00

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig

Invitation til hovedudvalgsmøde
tirsdag den 3. december 2019, kl. 19.00
Slesvighus, Lollfod 89, Slesvig

Dagsorden:    

1. Velkomst ved landsformanden og valg af ordstyrer
2. Kommende forbundsdagsvalg
    a) Præsentation af papiret ”Overvejelser omkring SSWs deltagelse i
        forbundsdagsvalget 2021” (se bilag)
    b) Spørgsmål og diskussion
    c) Det videre forløb
3. Eventuelt


Alle SSW-medlemmer er velkommen. Alle medlemmer har tale- og stemmeret.


Med venlig hilsen,

Flemming Meyer, SSWs landsformand

Einladung zur Hauptausschuss-Sitzung
Dienstag, 3. Dezember 2019, 19.00 Uhr  

Tagesordnung:    

1. Begrüßung und Wahl des Versammlungsleiters
2. Kommende Bundestagswahl
    a) Präsentation des Papiers „Überlegungen zur Teilnahme des SSW an
        der Bundestagswahl 2021 (siehe Anlage)
    b) Fragen und Diskussion
    c) Weiterer Verlauf
3. Verschiedenes
 
Alle SSW-Mitglieder sind herzlich willkommen und haben Rede- und Stimmrecht.


Mit freundlichen Grüßen
Flemming Meyer, SSW-Landesvorsitzender