Kommuneråd ventes at revidere beslutning

09.08.2013 09:55

Kommunerådet i Askfelt hiver den danske børnehave tilbage på dagsordenen på ekstraordinært møde på tirsdag.

Det sidste ord er endnu ikke sagt i sagen om Askfelt børnehave (Rendsborg-Egernførde Amt). Kommunerådet vil tage spørgsmålet om børnetal og finansiering op igen på et ekstraordinært møde tirsdag næste uge.
Det er konklusionen af et hasteindkaldt møde mellem Dansk Skoleforening, borgmester Petersen og amtsdistriktsformand Betz i går.  

Danske børn skulle komme i tysk børnehave
Baggrunden for krisemødet er, at kommunerådet i Askfelt har besluttet ikke at forlænge den dispensation, der i de seneste år har gjort det muligt for Askfelt Børnehave at optage op til 40 børn. 
Borgmester Petersen og amtsdistriktsformand Betz havde begrundet beslutningen med, at den lokale tyske børnehave jo manglede børn, og børneoverskuddet i den danske institution jo således kunne komme den tyske børnehave til gode.

Mindretalspolitisk skandale
Udtalelserne udløste stor vrede i mindretallet, ikke blot blandt forældrene til de børn, som der nu måtte gives afslag til, men i hele Sydslesvig. SSWs landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering rejste hård offentlig kritik mod det, hun opfattede som ikke mindre end "en mindretalspolitisk skandale", og bebudede at tage kontakt til landråden i sagen.

Genforhandling
Gårsdagens hasteindkalte møde mellem de involverede parter var dog ifølge deltagerne meget konstruktivt og resulterede som nævnt i, at kommunerådet vil genoptage sagen på et ekstraordinært møde den 13. august.
Jette Waldinger-Thiering lægger ikke fingre imellem, hvad SSW forventer af mødet:
"Vi har en klar forventning om, at kommunerådet reviderer sin beslutning, så Askfelt Børnehave igen kan opnormeres til 40 børn", fastslår hun.
Det er der også hårdt brug for, idet børnehaven ifølge daglig leder Linda Skrydstrup har en lang venteliste.