Kursus: Offentlige kommunale tilskud til danske organisationer

24.06.2017 10:00

Hav argumenterne i orden når du som SSW-kommunalpolitiker

skal retfærdiggøre et tilskudsandragende.

Skoleforeningen og SdU kommer og giver aktuelle tips og argumenter så vi bliver bedre rustet mht. deres andragender (Anträge zur Bezuschussung).

Tid: Lørdag, d. 24. juni 2017. kl. 10:00 – 13:00

Sted:   Slesvighus, Lollfuß 89, 24837 Schleswig

Kurset henvendser sig til SSWs kommunalpolitikere og andre interesserede fra mindretallet. 

Følgende emner vil blive gennemgået / Folgende Themen werden vorgestellt:

Oplæg 1: ved Petra von Oettingen / Dagtilbudschef v/Dansk Skoleforeningen i Sydslesvig)  

Kriterier for kommunale tilskud vedrørende investeringer og driftsomkostninger af vore børnehaver (Kriterien für eine kommunale Bezuschussung mit Hinblick auf Investitionen u. Betriebskosten unserer KiTas) 

Oplæg 2: ved Olaf Runz / Leder, gymnasiekontoret v/Dansk Skoleforeningen i Sydslesvig)

a. Kriterier vedrørende kommunale tilskud mht. investeringer og driftsomkostninger af vore børnehaver (Kriterien für eine kommunale Bezuschussung mit Hinblick auf Investitionen u. Betriebskosten unserer Schulen)  

b. Fremme af mindretallets skoler iht. landsforfatningen (Förderung der Schulen der dänischen Minderheit laut Landesverfassung)

Oplæg 3: ved Guido Pedersen / Områdeleder v/Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger) 

Fritidshjem og deres retslige grundlag (Kinderhorte und deren rechtliche Grundlage u.a. § 25 a Kindertagesstättengesetz) 

Efter oplægene vil der selvfølgeligt være tid til spørgsmål og svar.  

Oplægene vil blive holdt på dansk, men spørgsmålene må selvklart stilles på tysk eller dansk.  

 

Gerne ser vi frem til at modtage jeres tilmelding tom. d. 22.06.2017 på bodo.neumann@ssw.de

Med venlig hilsen

Bodo Neumann